NotORM

Workshop ve Wikidi, 9.3.2011

Jakub Vrána – jakub@vrana.cz

Základní informace

Ukázka syntaxe

Názvy tabulek a sloupců

Výkonnost

Ukázka ukládání dat

Bezpečnost

Rozšiřitelnost

Ošetřování chyb

Integrace do MVC aplikace

Závěr